banner
EL SINDICAT DELS POLICIES PER ALS POLICIES
UNA POLICIA AL SERVEI D'UN PAÍS
UN SINDICAT AL SERVEI DE LA POLICIA
SPC, AL TEU COSTAT
atlàntida assegurances mèdiques . 1927


OFERTA EXCLUSIVA PER AFILIATS AL SINDICAT DE POLICIES DE CATALUNYA
 
ATLÀNTIDA Mèdica d'Especialitats, S.A. d'Assegurances, ofereix al col·lectiu de treballadors i familiars dels Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya, afiliats al Sindicat de Policies de Catalunya (SPC), la possibilitat de subscriure una pòlissa d'assegurança mèdica, de lliure elecció dins de quadre facultatiu, en unes condicions molt avantatjoses, d’acord amb la següent descripció:


 • CLÍNICA. Les intervencions quirúrgiques que ho requereixin, essent a càrrec de la Companyia, les estades, l'internament a U.C.I., manutenció, cures i material, despeses de quiròfan, productes anestèsics i els medicaments administrats dins del mateix sense cap mena de limitació.
 • INTERNAMENT EN UNITATS DE CURES INTENSIVES, o vigilància així mateix intensiva que ho demani el tractament de malalties cardiovasculars i de qualsevol altra etiologia.
 • HOSPITALITZACIÓ per tractaments mèdics i observació en els casos no quirúrgics.
 • HOSPITALITZACIÓ PSIQUIÀTRICA fins a 30 dies.
 • HOSPITALITZACIÓ PEDIÀTRICA nadons sense cap mena de limitació d'estada.
 • HOSPITALITZACIÓ per Ràdium, Cobalt i Radioteràpia.
 • MEDICACIÓ en tots els casos d'internament a càrrec de l'Entitat.
 • PROTESIS internes. Fins a un màxim de 1428 € anuals.
 • A TOTES LES CLÍNIQUES, les habitacions són individuals, amb llit per l'acompanyant.
 • PENSIÓ ALIMENTÍCIA de l'acompanyant els tres primers dies d'ingrés.
 • Servei permanent d'urgències mèdiques i quirúrgiques.
 • Servei d'urgències pediàtriques.
 • Trasllats amb ambulància.
 • Trasllat amb vehicle-incubadora del nadó des del domicili al centre especialitzat.
 • Assistència d’urgència a tot l'Estat Espanyol i a l'Estranger.
 • Preparació al part.
 • Recuperació pèlvica post-part.
 • Triple screening
 • Amniocentesis
 • Parts assistits per Metge Tocòleg, Nurserie i Incubadores.
 • Planificació familiar (medicina preventiva ginecològica vasectomia lligadura de trompes, etc.).
 • Dietética
 • Cobaltoteràpia.
 • Làser.
 • Transfusions de sang i/o plasma (incloent la despesa de la sang i/o plasma).
 • Practicant, en consultori i domicili.
 • Ressonància Magnètica Nuclear.
 • Scanner (tomografia axial computeritzada).
 • Ecografies.
 • Densitometries Òssies.
 • Servei radiològic complet.
 • Anàlisis clíniques.
 • Anàlisis biològiques i anatomopatològiques.
 • Al·lèrgia incloent totes les proves.
 • Electroradioteràpia, radioteràpia, ona curta, magnetoteràpia, raigs infrarojos, ultraviolats i corrents elèctriques.
 • Mitjans complementaris de diagnòstic, electrocardiogrames, electroencefalogrames, encefalogrames, metabolisme bassal, exploracions elèctriques i endoscòpiques i proves funcionals de ronyó i fetge.
 • Oxigenoteràpia, Anestessiologia i Reanimació.
 • Litotrícia i Litiasi Renal.
 • Rehabilitació sense límit de sessions.
 • Atenció mèdica telefónica 24 hores.
 • Oncologia (Hospital de Dia).
 • Radioteràpia amb Accelerador Lineal.
 • Segona opinió mèdica a EE.UU.
 • Convalescència 20 hores
 • Unitat de deshabituació al tabac.
 • Servei gratuït de “Farmàcia a Domicili”, trucant al Tel. 93 434 28 30 en el supòsit que compleixi els requisits de prescripció (pacients amb medicació crònica).
 • Servei gratuït de valoració de riscos i barreres arquitectòniques a la llar.
 • Incorporació de la recuperació de la incontinència (sòl pèlvic) al nostre Centre Mèdic.
 • Estalvi de l’import de la instal·lació i del dipòsit en cas de contractar el servei de Teleassistència Domiciliària.


ALTA CIRURGIA ESPECIALITZADA, SUPERESPECIALITATS i CENTRE MÈDIC PROPI EXCLUSIU per als nostres assegurats.


EXCLUSIONS


Els fets de guerra, els que provinguin de cataclismes, les epidèmies declarades oficialment i les de caràcter social, els danys produïts per explosions nuclears o radioactives, els contrastos i, en casos oncològics, tota la medicació.


ALTRES SERVEIS ESPECIALS PER AL COL·LECTIU (sense cost).


 • Podologia
 • Odontologia: Assegurança de Salut Dental gratuita . Revisions i neteja bucal sense cost, ortodòncia, endodóncies, estètica dental, implantologia i resta de serveis preus especials. Serveis d'urgències. Finançament del tractament a terminis de fins un any sense cap interés.
 • Psicologia: Plataforma telefònica d'atenció i orientació Psicològica.
 • Acupuntura
 • Homeopatia
 • Preparació i recuperació al part.
 • Drets immediats en tots els serveis sense cap mena de carència
 • Quota d'inscripció gratuïta.
 • Assegurança gratuïta durant el primer mes.
 • Servei d'autoritzacions via Fax, Telèfon o E-Mail.
 • 5% de descompte per pagament anual.


PRIMES TOTALS MENSUALS PER ASSEGURAT


Prima menors fins 14 anys: 43,72 €

Prima per al col·lectiu i familiars de 15 a 30 anys: 50,88 €

Prima per al col·lectiu i familiars de 31 a 55 anys: 52,62 €

Prima per al col·lectiu i familiars de 56 a 64 anys: 77,53 €

Prima per al col·lectiu i familiars de 65 a 74 anys: 99,61€

Prima a partir de 75 anys: 112,52€


Per qualsevol informació, aclariment o ampliació d'informació truqueu al 93 217 22 99 (Sr. Jaume Vidal) o bé, envieu un correu electrònic a l'adreça vidal@atlantida.cat


Catalunya Gener 2015