banner
EL SINDICAT DELS POLICIES PER ALS POLICIES
UNA POLICIA AL SERVEI D'UN PAÍS
UN SINDICAT AL SERVEI DE LA POLICIA
SPC, AL TEU COSTAT
notícia
Comissió de Negociació 24/01/2014

8ª REUNIÓ I CONTINUEM EN PUNT MORT. SEGUEIXEN PROPOSANT LA IMPLANTACIÓ DEL Q5Q ENLLOC DELQ5M A LES ÀREES METROPOLITANES DE BARCELONA. AIXÒ NO HO SIGNAREM, VOLEM Q5 PERTOTHOM!


Avui s’ha dut a terme la vuitena reunió de la Comissió de Negociació entre el Departament d’Interior i els diferents sindicats representatius del CME.

 

L’Administració ha presentat una nova proposta per escrit que manté  la implementació horària del Q5Q a les Metropolitanes (8h15’ de dll a dv i 12h cap de setmana), mantenint a la resta del territori les condicions horàries que actualment estan realitzant. Per tant, proposta sense canvis en matèria horària.

 

L’Administració i l’operativa argumenten que el solapament de 30’ no és operatiu i que creuen que no s’exigeix el seu compliment en els diferents destins, a banda de reconèixer que no hi ha suficients vehicles per tal de fer un solapament efectiu en els canvis de torn.

 

Per part de l’ SME-CCOO, CAT i SPC, hem defensat que el solapament de 30’ és totalment necessari per tal de fer un solapament eficaç i per tal que els bríffings es puguin fer correctament.

 

Hem reiterat la demanda de descatalogar com a "horari especial" els realitzats per les unitats de seguretat ciutadana. NO podem admetre que serveis de 24 hores 365 dies l'any estiguin sotmesos als criteris d'horaris especials. Els agents no han de pagar les conseqüències d’una mala gestió dels recursos humans, basada en la improvisació i amb els canvis de torn sobtats.

 

Hem manifestat que la proposta no dóna en cap cas compliment a la resolució del Parlament de Catalunya 45/X, que explícitament exposa que l’objectiu és el “d’evitar els canvis sobtats i les contínues modificacions que es produeixen en els torns i serveis”.

 

L’Administració inclou en l’acord la novetat l’acceptació de l’exempció del torn de nit per raons mèdiques no se’ls pugui planificar jornada en torn de nit, sempre que l’informe mèdic prescrigui explícitament que la persona interessada “no podrà prestar en cap cas serveis en torn de nit”. Per tant, inclou en l’acord una prerrogativa, que és exigible pel contingut del propi document, i ens volen fer creure que és una concessió de l’Administració.

 

També inclou, en l’apartat relatiu a els llocs de lliure designació, una reducció d’un mínim d’un 10% els llocs de treball previstos per aquest sistema.

 

De moment, doncs, la situació està en punt mort, a l’espera de la propera reunió, a la qual estem convocats pel proper dia 31 de gener.

 

Barcelona, a 24 de gener de 2013

 

SPC  SME-CCOO  CAT

fitxers
divendres, 24 / gener / 2014
comentaris (0)
publicar
Els comentaris es publicaran subjectes a la moderació segons les normes per a comentar. Aquestes normes són d'obligat compliment i es revisarà que així sigui abans de la publicació del comentari.