banner
EL SINDICAT DELS POLICIES PER ALS POLICIES
UNA POLICIA AL SERVEI D'UN PAÍS
UN SINDICAT AL SERVEI DE LA POLICIA
SPC, AL TEU COSTAT
notícia
Consell de la Policia: 7 de maig de 2014

En la sessió del Consell de Policia del dia 7 de maig de 2014, com és habitual s'ha aprovat l'acta de l'anterior Consell i s'ha informat als assistents de diversos expedients disciplinaris.


A banda d'això, s'han tractat els següents temes:


-  Respecte les eleccions europees del dia 25 de maig de 2014, es mantenen els mateixos permisos que en anteriors eleccions i que cada agent que participi directament en el dispositiu d'eleccions cobrarà 143,42 euros bruts. Per cobrar aquesta compensació caldrà constar en un llistat que el cap de cada comissaria elaborarà.


-  Ens lliuren el cronograma provisional per aquest any 2014 i part de 2015, on hi consten dates de diferents concursos i places oferides. Ens informen dels processos que en l'actualitat estan en vigència. I també ens fan saber que aquest 2014 no hi haurà convocatòria pública d'accés a mosso.


-  A la Regió Metropolitana Barcelona, les unitats d'investigació que ara són totes elles formades amb llocs de treball de caràcter genèric passaran a ser un 70% de llocs de treball assignats a comissaries concretes de la mateixa Regió i un 30% de llocs que continuaran essent genèrics. En aquest sentit, es té previst de fer un concurs que haurà de quedar resolt abans de setembre de 2014 i en el qual hi entraran en joc mèrits d'antiguitat amb una repartició del 70% d'antiguitat al cos i un 30% d'antiguitat a la Regió).


El pla d'estiu serà cobert com l'any passat per efectius d'ARRO i BRIMO però no poden encara donar més informació de quina serà la resta d'efectius que també ho cobriran. 


-  A partir de setembre de 2014, les unitats d'ARRO de Sabadell i Granollers s'unificaran essent traslladades a Mollet. En casos concrets en que algun agent sol·liciti comissió de servei a la localitat en que actualment estan ubicades aquestes unitats perquè per motius personals no li va be anar a Mollet, la seva petició s'estudiarà a títol personal.


-  El dia 17 de juny s'obriran les portes del Centre Penitenciari de Puig de les Basses a Figueres. Per cobrir els llocs de treball necessaris per prestar servei en aquest nou centre, s'ha procedit a fer una redistribució d'efectius de 41 agents que tenien plaça en propietat a USC Figueres i que la passaran a tenir al citat centre penitenciari. Pel que fa a la resta d'efectius necessaris, es cobriran fent oferiment a d'altres USC de Girona i APEN. A finals de setembre alguns efectius dels que fins aleshores hauran estan cobrint el pla d'estiu també seran adscrits provisionalment al centre penitenciari.


-  El dia 15 de maig de 2014 es reunirà la comissió de negociació de condicions laborals pels mossos.


-  En quant a la jubilació anticipada ens fan arribar la seva voluntat de convocar la comissió dins la segona quinzena de maig.


-  Des d'ara fins al setembre, al parc mòbil li arribaran 744 vehicles. A partir de juny, a més, entren a concurs 800 vehicles més que podrien arribar a finals de 2014 o principi de 2015.


-  Aquest any es lliuraran els vals de paisà corresponents a l'exercici 2012. Els de l'exercici 2013, aquest any no serà possible lliurar-los.


-  L'Administració està treballant per canviar el Decret de segona activitat. Els sindicats demanem que el nostre Decret sigui igual que el que actualment tenen els bombers, ateses les sentències recents sobre compatibilitat de lloc de treball i pensió.


-  A finals d'octubre se sabrà quina és la recaptació que l'Administració haurà fet a propòsit de l'impost de dipòsits bancaris. Segons la recaptació feta, es valorarà en quina quantia reverteix en el cobrament de la paga de Nadal. Han dit que serà “proporcional”.


-  Després de la retirada de les pilotes de goma, s'està pendent de fer lliurament de les llançadores de 40mm. Primer es lliuraran a Girona, Lleida i Tarragona i finalment a Barcelona. S’ha iniciat un pla de formació específica, que també contemplarà la utilització d’aquesta eina per les ARRO.


-  No hi ha previsió de publicar Instrucció de BTP. Malgrat tot, ja es pot tramitar la documentació d'aquest any ja que a falta de Instrucció nova, s'aplica la última Instrucció de febrer de 2013.


-  Ens informen que els polos de màniga curta de trànsit es lliuraran a principis de juliol.

 

Barcelona, 7 de Maig de 2014SPC     SME-CCOO     CAT

fitxers
dilluns, 12 / maig / 2014
comentaris (0)
publicar
Els comentaris es publicaran subjectes a la moderació segons les normes per a comentar. Aquestes normes són d'obligat compliment i es revisarà que així sigui abans de la publicació del comentari.