banner
EL SINDICAT DELS POLICIES PER ALS POLICIES
UNA POLICIA AL SERVEI D'UN PAÍS
UN SINDICAT AL SERVEI DE LA POLICIA
SPC, AL TEU COSTAT
notícia
Són vostès uns irresponsables

Dissabte ja vam tenir oportunitat d’assistir a les agressions que els nostres companys van haver de suportar. La seva incapacitat de gestió va donar com a resultat imatges on el principi d’autoritat del Cos de la Policia de Catalunya sencer era completament destruït i trepitjat.


I no només van callar per covardia, no, no varen ser capaços de condemnar els atacs que vam patir els nostres companys, a sobre van posar l’ombra de la sospita sobre les seves intervencions anunciant investigacions. Una bona part dels manifestants que anaven a buscar l’altra manifestació van poder ser aturats afortunadament gràcies a la gran professionalitat dels Dragons i de les ARRO’s.


Per si no teníem prou amb un exemple més de mala gestió d’un excel·lent Cos Policial que no es mereixen, aquesta nit estem assistint a un de pitjor. LA INSTITUCIÓ MÉS IMPORTANT DE CATALUNYA HA ESTAT ATACADA ON UN NOMBRÓS GRUP VIOLENT HA INTENTAT ACCEDIR AL SEU INTERIOR.


Quina està essent la seva solució per poder garantir la seguretat aquesta nit de 1O de 2018? En lloc de dotar amb més efectius d’Ordre Públic el Cos utilitzar per protegir el bressol de la democràcia del poble català i la ciutat, efectius d’USC sense el material ni la formació necessària en ordre públic. Les dues últimes reunions de la RPMB, SPC ha demanat per ser absolutament necessari material per a USC i formació en Ordre Públic. Són vostès uns irresponsables que estan jugant amb la integritat dels nostres companys.


Com és possible que dissenyin un dispositiu on dues unitats de BRIMO tinguin festa en un dia així i hagin de cobrir Barcelona ajudats per les ARRO’s i USC? Com és possible que no siguin capaços de preveure la situació que en aquests moment s’està produint? Estan deixant Barcelona sense efectius de Seguretat Ciutadana amb el greu risc que això comporta per a la seva integritat i per la ciutadania.


A què esperen per deixar d’ocupar un càrrec que els queda gran? No tenen excusa possible, començant pels que dissenyen aquests nyaps als que anomenen dispositius i acabant per a la màxima autoritat al Departament d’Interior l’Hble. Conseller que permet que aquestes coses succeeixin a la Policia de la Catalunya que tant diuen estimar.


Marxin senyors! Pel bé de la integritat dels nostres companys, pel bé del Cos de Mossos d’Esquadra, pel bé de la seguretat de Catalunya. Són uns irresponsables en un grau mai vist a la nostra estimada Institució. Facin el favor i dimiteixin d’una vegada i que al capdavant hi hagi un veritable professional que sàpiga gestionar una de les institucions més important de la societat catalana.

fitxers
dimarts, 2 / octubre / 2018
comentaris (0)
publicar
Els comentaris es publicaran subjectes a la moderació segons les normes per a comentar. Aquestes normes són d'obligat compliment i es revisarà que així sigui abans de la publicació del comentari.