banner
EL SINDICAT DELS POLICIES PER ALS POLICIES
UNA POLICIA AL SERVEI D'UN PAÍS
UN SINDICAT AL SERVEI DE LA POLICIA
SPC, AL TEU COSTAT
notícies
Avui s'ha celebrat el primer Consell de la Policia amb el nou conseller. L'ordre del dia tenia 35 punts A tractar dels quals només s'han pogut desenvolupar 13. Ens han convocat pel pròxim 3 de setembre per finalitzar la resta de punts pendents. Us resumim els temes tractats.
Dins la constitució de la Comissió Negociadora del Pla d'Igualtat, avui s'ha presentat la quarta infografia sobre els àmbits de la Diagnosi del Pla d'Igualtat.
Els constants canvis de planificació que haurien de ser una excepció molt justificada a les diferents unitats d'ARRO impossibiliten l'organització de la vida privada dels efectius. Demanem al director general de la Policia que busqui una solució ràpida i definitiva que permeti solucio...
El procès d'elaboració del Pla d'Igualtat de la PG-ME inclou 5 fases: compromís institucional, diagnosi, elaboració del Pla, aprovació del Pla i implementació de les actuacions i seguiment i avaluació del Pla.

Es constitueix per elaborar el Pla d’Igualtat de la PG-ME, prèvia l’elaboració de la diagnosi de les dades organitzatives de la situació de dones i homes. T'expliquem la composició i les funcions.
Des del Sindicat de Policies de Catalunya hem denunciat reiteradament la manca d'efectius. Només en l'últim més, hem adreçat dos escrits a la DGP. Farts del maltractament endèmic al qual són sotmesos els/les companys/es destinats/des al 112 de Reus que...
En una carta adreçada a la Direcció General de la Policia, hem traslladat el malestar que ha provocat aquest decisió i hem preguntat com es resoldrà i com us afectarà. Poseu-vos en contacte amb el sindicat per reclamar i si us afilieu a l'SPC abans de la publicació al DOGC del vostre nomenam...
Us resumim els temes tractats a la reunió de la Regió Policial Girona (RPG): hores extres, obres, uniformitat, millores de les instal·lacions, hores acumulades, seguretat a les dependències...
Un company va ser exclòs d'un procés selectiu a la Guàrdia Urbana de Barcelona després de superar totes les fases i proves. Li van sortir alterats erròniament els valors de l'audimetria. Els serveis jurídics de l'SPC aconsegueixen que se li torni a fer l...
El Pla d'Igualtat és el conjunt ordenat de mesures per assolir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar les discriminacions per raó de sexe. T'expliquem tot els detalls!
Malauradament, després d'un mes, tot i adquirir el compromís de solucionar els detectors tapats, el canvi de senyalització per una homologada i la instal·lació de llum que permeti visibilitat: tot segueix igual! Esperem que la denúncia funcioni i que l'edifici de Les Corts sigui una mica més...
Us expliquem gràficament algunes de les tasques que hem portat a terme al Sindicat de Policies de Catalunya durant el mes de juny de 2021.

Com a impulsors i com a únic Sindicat de Mossos que va iniciar la sol·licitud i tramitació d’aquest expedient per avançar l'edat de jubilació al CME, rebem aquesta  resolució favorable.
Hi ha dos possibles models per a l'avançament de l'edat de la jubilació dels membres del Cos de la Policia de la Generalitat-Mossos d'Esquadra. Us ho expliquem!


Hem sol·licitat que a tots els companys/es que realitzin servei uniformat, se'ls doti d'una segona taquilla i es compleixi així el que estableix la Llei 31/1995 de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals.
12345678910...