banner
EL SINDICAT DELS POLICIES PER ALS POLICIES
UNA POLICIA AL SERVEI D'UN PAÍS
UN SINDICAT AL SERVEI DE LA POLICIA
SPC, AL TEU COSTAT
notícies

Des de la 3SINDICAL us resumim alguns dels punts que s'han tractat avui 3 d'abril amb les organitzacions sindicals representatives, la Subdirectora de RRHH i el responsable de Relacions Laborals.


Hem demanat la desinfecció dels vehicles policies utilitzant l'ozó, un gas amb un alt poder oxidant i lliure de residus que s'utilitza com a desinfectant pel seu poder destructiu davant bacteris i virus.

Us expliquem els punts que hem tractat a la reunió celebrada per videoconferència amb les organitzacions sindicals representatives, la SG de Recursos Humans i el responsable de relacions sindicals al CME.


Demanem que que posin a disposició dels agents que ho sol·licitin hotels on allotjar-se en acabar el seu torn per garantir l'aïllament del SARS- Covid-2.


Entenem que l'actual crisi generada per la pandèmia de COVID-19 genera reajustaments constants dins el Cos, però respectant les garanties que ho regulen. T'ho expliquem!

Consulteu els temes tractats entre sindicats representatius al CME, el Director General, el Comissari en Cap, comand...

Lamentem profundament la mort de Joan M.F. de 57 anys. Company mosso que ha mort aquesta nit afectat de Coronavirus.


Hem demanat a la Hble. Consellera de Salut Alba Vergés i Bosch que doti de material de protecció als agents del CME i que s'ordeni la realització de tests a tots/es els/les Mossos/es. Esperem que entengui la importància del que demanem. Caldrà veure quina és la seva resp...

Des de la 3SINDICAL us informem dels punts tractats a la reunió telemàtica d'avui 25/03/2020 sobre la situació actual al CME del COVID19 S'ha fet sense cap representant de la Prefectura.

Des de la 3SINDICAL no podem permetre que els membres del CME no disposin dels equips individuals de protecció bàsics. Hem formulat denúncia a la inspecció de Treball i Seguretat Social a la qual li hem peticionat que de manera ur...

Des del Sindicat de Policies de Catalunya hem demanat al Ministre de Sanitat que es facin els test PCR del SARS-CoV-2 a tots els mossos/es. Som un col·lectiu de risc i ens va la vida.

Des del Sindicat de Policies de Catalunya  demanem que es faci la prova PCR a tots els agents del CME. És una necessitat urgent!


Treballem per canalitzar les vostres queixes i peticions. Nosaltres i tots els sindicats lamentem la lentitud en la presa de decisions, que encara hi ha gent prescindible anant a treballar, augmentant el risc de contagi de tots, que manquin ordres clares, que es produeix...

Teniu disponible a www.spc-me.cat una guia d’actuació que podeu consultar tots els agents que pugueu donar positiu per COVID-19 o que heu estat en contacte perllongat amb una persona a qui se li hagi detectat.


La 3SINDICAL en reunió celebrada avui 18 de març de 2020, hem proposat al Director General, Subdirectora General de Recursos Humans i Comissari en Cap, diverses propostes relacionades amb la situació actual.

12345678910...