banner
EL SINDICAT DELS POLICIES PER ALS POLICIES
UNA POLICIA AL SERVEI D'UN PAÍS
UN SINDICAT AL SERVEI DE LA POLICIA
SPC, AL TEU COSTAT
Avís legal

Condicions generals d'ús


  • DADES IDENTIFICATIVES: En compliment amb el deure d'informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació es reflecteixen les següents dades: el SINDICAT DE POLICIES DE CATALUNYA, és una organització sindical amb domicili social a C/ Floridablanca, 146 1r 4a – 08011 Barcelona, amb número de C.I.F: G-62930029.
    Formulari de contacte

  • USUARIS: L'accés i/o ús dels portals del SINDICAT DE POLICIES DE CATALUNYA atribueix la condició d'USUARI, que accepta, des de dit accés i/o ús, les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides.

  • ÚS DEL PORTAL: el Site del SINDICAT DE POLICIES DE CATALUNYA proporciona l'accés a multitud d'informacions, serveis, programes o dades (en endavant, "els continguts") en Internet pertinents al SINDICAT DE POLICIES DE CATALUNYA, als que l'USUARI pot tenir accés. L'USUARI assumeix la responsabilitat de l'ús del Site. Dita responsabilitat s'estén al registre que fos necessari per a accedir a determinats serveis o continguts. En dit registre l'USUARI serà responsable d'aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d'aquest registre, a l'USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la que serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L'USUARI es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que el SINDICAT DE POLICIES DE CATALUNYA ofereix a través de la seva Site i amb caràcter enunciatiu però no limitat, a no utilitzar-los per a (i) incórrer en activitats illícites, illegals o contraries a la bona fe i a l'ordre públic; (ii) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic - illegal, d'apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans; (iii) provocar danys en els sistemes físics i lògics del SINDICAT DE POLICIES DE CATALUNYA, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altre sistema físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment mencionats; (iv) intentar accedir i, en el seu cas, utilitzar les adreces de correu electrònic d'altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. El SINDICAT DE POLICIES DE CATALUNYA es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulneren el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l'ordre o la seguretat pública o que, al seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, el SINDICAT DE POLICIES DE CATALUNYA no serà responsable de les opinions realitzades pels usuaris a través dels comentaris o d'altres eines de participació.

  • PROTECCIÓ DE DADES: El SINDICAT DE POLICIES DE CATALUNYA compleix amb las directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i demés normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un ús correcte i tractament de les dades personals de l'usuari. Junt a cada formulari de recollida de dades de caràcter personal, en els serveis que l'USUARI pugui sollicitar al SINDICAT DE POLICIES DE CATALUNYA, farà saber a l'USUARI de l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades en cada cas, informant-lo de la responsabilitat del fitxer creat, la direcció del responsable, la possibilitat d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancellació o oposició, la finalitat del tractament i les comunicacions de dades a tercers en el seu cas. Així mateix, el SINDICAT DE POLICIES DE CATALUNYA informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sollicitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats  comercials en cada moment.

  • PROPIETAT INTELLECTUAL E INDUSTRIAL: El SINDICAT DE POLICIES DE CATALUNYA és propietari de tots els drets de propietat intellectual e industrial de les seves pàgines web, així com dels elements continguts en aquestes (a títol enunciatiu, imatges, so àudio, vídeo, software o texts; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d'ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.). Tots els drets reservats. En virtut del disposat en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intellectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, de la totalitat o part dels continguts d'aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l'autorització del SINDICAT DE POLICIES DE CATALUNYA. L'USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intellectual e Industrial titularitat del SINDICAT DE POLICIES DE CATALUNYA. Podrà visualitzar els elements del Site i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre i quan sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L'USUARI ha d'abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués installat en les pàgines del SINDICAT DE POLICIES DE CATALUNYA